මාතලේ ආරුක්කු පාලම පුරාවිද්‍යා ස්මාරකයක් ලෙස සංරක්ෂණයට.
දඩ කොළ ප්‍රා.ලේ කාර්යාලවලට ගෙවන්නැයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කියයි.
බස් ගාස්තු නැංවූ පසු මගී සංඛ්‍යාව අඩුවෙලා..
ඥාණසාර හිමි වෙනුවෙන් මහ නා හිමිවරු ඒකාබද්ධ නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට සැරසේ..

Monday

iPhone 6 6S Wallet CaseiPhone 6 6S Wallet Case, iPhone 6 6S Case PU Leather Embossed Mandala Florals TPU Cover Magnetic Detachable Wallet Card Slots Wrist Strap Case for iPhone 6 6S 4.7 inch Blue

  
              Price:          $19.99
              Sale:           $10.99
              You Save:    $9.00 (45%)

Compatible with iPhone 6 6S 4.7 inch. Not compatible with iPhone 6Plus and other versions. This iPhone 6 6S wallet case perfect for women and men

This iPhone 6S wallet case made from premium quality PU leather and high grade TPU from scratching or touching the ground to protection your iPhone, and leather embossed mandala florals while giving you a protective fashionable cover

This iPhone 6 wallet case has strong adsorption, detachable magnetic case can be attached to car holder kits, and give you the excellent grip to keep the protection of iPhone. The case designed with a box, perfect to be a gift, especially for family and friends

This iPhone 6S wallet case has 2 in 1 design, built with 2 card slots and a money pocket so you can carry around your ID, credit and debit cards, and cash without having to take your wallet with you, detachable wrist strap for easy to carry and magnetic snap closure for security

This iPhone 6 Wallet Case fits perfectly on your iPhone 6/ iPhone 6S and easy to put it in and pull it out. Unique design allows easy access to all buttons, controls & ports without having to remove the case.BUY NOW

Blog Archive